Strona główna

X Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści będą omawiać zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 r. w związku z obowiązkiem wdrożenia przepisów dyrektyw UE. Będziemy mówić o faktach, a nie założeniach! Podsumujemy toczące się dotąd dyskusje, omówimy finalne brzmienie przepisów.

Program Konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wynikających z unijnych dyrektyw:

 • znowelizowane zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych
 • przygotowanie i udostępnianie dokumentów postępowania po nowelizacji
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • tryby udzielania zamówień publicznych w nowej odsłonie
 • warunki udziału w postępowaniu po zmianach – kryteria kwalifikacji
 • opis przedmiotu zamówienia publicznego
 • nowe przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania
 • ocena ofert po nowemu
 • zmiany w umowach i zmiany przed zawarciem umowy

Nasi prelegenci to niekwestionowane autorytety na rynku zamówień publicznych. Specjalnie dla Państwa podsumują wszystkie toczące się dotąd dyskusje dotyczące zmian w przepisach o zamówieniach publicznych. Będziemy mówić o przepisach w finalnym brzmieniu, a nie o projektowanej regulacji!

Program konferencji adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych:

 • pracowników działów zamówień publicznych administracji rządowej i samorządowej
 • prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych
 • przedstawicieli firm pełniących rolę wykonawcy w przetargach publicznych

Zachęcamy Państwa do przeczytania wywiadu z Dr Włodzimierzem Dzierżanowskim na łamach naszego serwisu LEX.pl KLIK. W artykule m.in. mowa o tym jak bardzo najnowsza nowelizacja zmieni myslenie o zamówieniach publicznych.

Dr Włodzimierz Dzierżanowski jest koorydantorem merytorycznym X konferencji Zamówień Publicznych.

Back to Top